Kołowroty · bramki obrotowe · bramki uchylne · barierki · tripody narciarskie · producent

Skuteczna kontrola dostępu w wielu przypadkach nie jest możliwa bez zastosowania elektromechanicznych bramek kontroli dostępu. Bramki obrotowe typu tripod i uzupełniająca je bramka uchylna stosowana obok głównego toru ruchu kontrolowanego jest bazowym układem zaspokajającym tą potrzebę. Jakkolwiek w wielu miejscach sprawdzają się też bramki bez mechanicznej barierki, jedynie sygnalizacyjne, to kontrola dostępu za ich pomocą jest na tyle skuteczna na ile skuteczny jest monitoring i poziom zaufania wobec służb ochrony. Tradycyjne rozwiązanie z wykorzystaniem kołowrotu trójramiennego, ewentualnie uzupełnionego barierkami wygradzającymi tworzy fizycznie wydzielone strefy, i różnicuje w konkretny sposób uprawnienia dostępu. Równocześnie ogranicza znacznie możliwość luk w systemie kontroli dostępu spowodowaną czynnikiem ludzkim.


Bramka uchylna umożliwia przejście osób niepełnosprawnych, transport większych gabarytów a także ewakuację w sytuacjach zagrożenia. Dobrze jest też, jeśli producent bramek przewidzi wtedy możliwość samoczynnego odchylenia się skrzydła bramki uchylnej na wyjście. System kontroli dostępu i przeciwpożarowy można wtedy skonfigurować z priorytetem stałego otwarcia w razie alarmu. Z tego powodu a także dla większej wygody przechodzących, szczególnie osób na wózkach inwalidzkich bramki uchylne naszej produkcji są wyposażone w elektryczny napęd skrzydła.


Natomiast w przypadku tripodów zastosowanie napędu ramion zwiększa znacznie przepustowość przejścia, co widać szczególnie w obiektach w których dużą część przechodzących stanowią goście, a nie pracownicy, traktujący wejście już rutynowo. A większa przepustowość oznacza oszczędność czasu podczas okresów bardzo dużego ruchu i możliwość zastosowania mniejszej liczby urządzeń kontroli dostępu.