Bramki kontroli dostępu

Bramki obrotowe typu tripod, bramki uchylne i barierki naszej produkcji mogą być elementem niemal każdego systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Najważniejsze obszary zastosowania to przestrzenie publiczne, zakłady pracy, budynki biurowe, obiekty handlowe, wyciągi narciarskie i koleje linowe, baseny, kompleksy sportowo – rekreacyjne, komunikacja miejska. Mechanizmy, w których stosujemy tradycyjną zasadę dużego zapasu wytrzymałości, nie są przeciążone nawet w trudnych warunkach pracy. Dlatego są najbardziej długowiecznym elementem systemów kontroli dostępu, nie sprawiając przy tym kosztownych kłopotów związanych z serwisem uszkodzeń tzw. siłowych. Nie stosujemy powszechnie wdrażanej w technice, niestety także wśród wielu producentów tripodów i bramek zasady „optymalizacji” trwałości konstrukcji i „modułowości” narażającej użytkownika na nieproporcjonalnie duże koszty przy awarii nawet bardzo taniej części kołowrotu czy bramki. Według tej samej reguły opracowujemy także sterowniki elektroniczne naszych urządzeń. W naszych urządzeniach kontroli dostępu staramy się stosować coraz więcej podzespołów od polskich producentów, co cieszy o tyle, że ich jakość i dopracowanie konstrukcji coraz częściej przewyższa produkty renomowanych firm z krajów o najwyższym poziomie techniki. Jako że kołowroty i bramki są od 16lat wyłącznie naszej konstrukcji, zadanie mamy ułatwione.


Skuteczna kontrola dostępu w wielu przypadkach nie jest możliwa bez zastosowania elektromechanicznych bramek kontroli dostępu. Bramki obrotowe typu tripod i uzupełniająca je bramka uchylna stosowana obok głównego toru ruchu kontrolowanego jest bazowym układem zaspokajającym tą potrzebę. Jakkolwiek w wielu miejscach sprawdzają się też bramki bez mechanicznej barierki, jedynie sygnalizacyjne, to kontrola dostępu za ich pomocą jest na tyle skuteczna na ile skuteczny jest monitoring i poziom zaufania wobec służb ochrony. Tradycyjne rozwiązanie z wykorzystaniem kołowrotu trójramiennego, ewentualnie uzupełnionego barierkami wygradzającymi tworzy fizycznie wydzielone strefy, i różnicuje w konkretny sposób uprawnienia dostępu. Równocześnie ogranicza znacznie możliwość luk w systemie kontroli dostępu spowodowaną czynnikiem ludzkim.


Bramka uchylna umożliwia przejście osób niepełnosprawnych, transport większych gabarytów a także ewakuację w sytuacjach zagrożenia. Dobrze jest też, jeśli producent bramek przewidzi wtedy możliwość samoczynnego odchylenia się skrzydła bramki uchylnej na wyjście. System kontroli dostępu i przeciwpożarowy można wtedy skonfigurować z priorytetem stałego otwarcia w razie alarmu. Z tego powodu a także dla większej wygody przechodzących, szczególnie osób na wózkach inwalidzkich bramki uchylne naszej produkcji są wyposażone w elektryczny napęd skrzydła.


Natomiast w przypadku tripodów zastosowanie napędu ramion zwiększa znacznie przepustowość przejścia, co widać szczególnie w obiektach w których dużą część przechodzących stanowią goście, a nie pracownicy, traktujący wejście już rutynowo. A większa przepustowość oznacza oszczędność czasu podczas okresów bardzo dużego ruchu i możliwość zastosowania mniejszej liczby urządzeń kontroli dostępu.


Zapoznaj się z ofertą