Przeznaczony jest do kontroli położenia granicy osadu czynnego w osadnikach wtórnych oczyszczalni ścieków. Może być także wykorzystywany w pomiarach środowiskowych przy sprawdzaniu stanu wód zbiorników zagrożonych zamulaniem i zanieczyszczeniami. Miernik jest złożony z sondy pomiarowej połączonej kablem z przetwornikiem sygnału i modułem sygnalizacji. Działanie sondy oparte jest na zasadzie emisji promieniowania podczerwonego przez diodę LED na długości fali 880 nm i pomiaru natężenia promieniowania przechodzącego przez mierzone środowisko. 


zasilanie1. 9V DC z dostarczonego zasilacza stabilizowanego
2. z akumulatorka 8.4V lub 9V, C>110mAh
3. z baterii 9V typu PP9
czas ciągłej pracy z akumulatorka 9V/150mAh10 godzin
masa sondy1050 g
długość kabla standardowego9m, do 30m na zamówienie
wymiary sondy: długość x szerokość x wysokość95 x 90 x 30 mm
sygnalizacja:1. optyczna ciągła za pomocą diody LED czerwonej
2. dźwiękowa impulsowa za pomocą wewnętrznego sygnalizatora
zakres temperatur pracy-20 °C ¸ +40 °C
wyjście przekaźnikowe do współpracy z sygnalizatoremN.O.
stopień ochrony sondyIP68
  • wbudowany układ eliminujący wpływ światła słonecznego
  • obudowa sondy wykonana z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej zapewniającej długotrwałą eksploatację i powtarzalność pomiarów w środowiskach o różnej aktywności chemicznej
  • sposób uszczelnienia sondy umożliwia jej wielokrotny demontaż, bez potrzeby wymiany uszczelnień
  • kabel jest znaczony opaskami w różnych kolorach co 1m, i węższymi – białymi dla połówek metrów
  • każdy miernik, jest przystosowany do zasilania z akumulatorka i z zewnętrznego zasilacza
  • urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek kalibracji lub regulacji w czasie użytkowania. Łatwość obsługi uzyskano przez zastosowanie minimum elementów zewnętrznych – jedynie wyłącznik zasilania
  • wskazanie przyrządu jest niezależne od szybkości i równomierności opuszczania sondy co daje pewność uzyskania powtarzalnych wyników niezależnie od sposobu prowadzenia pomiaru
  • uszczelnienie sondy odporne na większość rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, oleje roślinne i zwierzęce, glikol, oraz benzyny i oleje mineralne w postaci zemulgowanej w wodzie

Podczas opuszczania sondy w głąb osadnika detektor mierzy ilość światła niezaabsorbowanego przez cząstki zawiesiny. Przy przekraczaniu górnego poziomu osadu czynnego następuje wysłanie sygnału do przetwornika. Przetwornik emituje wtedy krótki sygnał dźwiękowy, a lampka kontrolna świeci ciągłym światłem przez cały czas pozostawania sondy poniżej granicy osadu. Możliwe jest też przesłanie sygnału do oddalonego pomieszczenia za pośrednictwem radiolinii małej mocy