KOŁOWRÓT UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNIE SKŁADANYMI RAMIONAMI

Przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostępu do obiektów w których priorytetem jest szybka i bezpieczna ewakuacja np. biurowce i przestrzenie publiczne. Bramka posiada układ trzech ramion składanych automatyczne do pionu w sytuacjach awaryjnych inicjowanych z centralki SAP albo odłączeniem zasilania. Po przywróceniu normalnych warunków pracy następuje automatyczne ustawienie się ramion w pozycji roboczej. Masywna wandaloodporna głowica z ramionami i cały zewnętrzny mechanizm ramion są wykonane w całości ze stali nierdzewnej i przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych bez zadaszenia. System ryglowania oparty jest na siłowniku elektromagnetycznym. Posiada też funkcję blokowania ruchu wstecznego. Dlatego urządzenie jest polecane szczególnie do miejsc o intensywnym ruchu. Impuls zwalniający blokadę może być podawany przez przycisk zwierny, zewnętrzny czytnik kontroli dostępu lub fotobarierę. Dostępna jest też wersja kołowrotu z dwoma mechanizmami na jednej parze nóg.

Pobierz kartę katalogową w formacie .pdf


wymiary obudowy: dług. x szer. x wys. (ramię)460 x 250 x 950mm (490mm)
ciężar43 kg
zasilanie z transformatora bezpieczeństwa230/24V AC
przepustowość praktyczna / maksymalna900 osób na godzinę / 35 osób na minutę
czas obrotu ramienia o 120°1s
zalecane światło przejścia500 mm
impuls sterujący otwarciem:

impuls potwierdzenia wykonania przejścia
wolne styki zwierne lub impuls napięciowy
12 lub 24V / 0.05s do 1s
0.2s wolne styki zwierne
sterowanie:jeden lub dwa czytniki kart, transponderów i jedna lub dwie fotokomórki
wyjścia dla zewnętrznych lamp i sygnalizatora akustycznego2 x 10W/24VAC
1 x 12VDC/0.2A
pobór mocy:średnio 19VA, max. chwilowo 36VA, 16VA postojowo
temperatura pracy / wilgotność:od -30°C do +40°C/ dowolna, także z narażaniem na opady
 • ocynkowane wszystkie wewnętrzne elementy stalowe, obudowa wykonana z matowanej, kwasoodpornej stali nierdzewnej, słupy i ramiona nierdzewne w wykończeniu polerowanym
 • dwukierunkowy mechanizm umożliwia wykorzystanie jednego kołowrotu dla wejścia i wyjścia z blokowaniem ruchu wstecznego (w kierunku niedozwolonym)
 • wyłączenie zasilania lub sygnału z centralki p.poż powoduje złożenie ramienia, samoczynne ustawienie go w pionie i możliwość szybszego przechodzenia bez potrzeby popychania ramion kołowrotu.
 • elementy tłumiące zwiększają trwałość mechanizmu i zapewniają cichą pracę kołowrotu
 • wbudowane sprzęgła regulują siłę wspomagania ruchu ramion, chronią urządzenie przed uszkodzeniem, a przechodzących zabezpieczają przed urazami
 • sterownik mikroprocesorowy o dużych możliwościach konfiguracji i wyposażony w port szeregowy pozwala na współpracę kołowrotu z różnymi systemami KD, fotobarierami oraz sterowanie ręczne
 • bezpośrednia możliwość konfigurowania trybu pracy i sterowania pracą kołowrotu z komputera PC
 • standardowo przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych i z narażeniem na opady
 • opcjonalny piktogram diodowy informujący o bieżącym stanie kołowrotu
 • słupy wsporcze są przystosowane do zamocowania na nich czytników sterujących
 • dostęp do wnętrza skrzyni jest chroniony zamkami co utrudnia nieuprawnioną ingerencję

Sterowanie

Zwolnienie układu ryglującego następuje po podaniu impulsu zwiernego lub napięciowego z urządzenia zewnętrznego. Po przejściu jednej osoby następuje wystawienie sygnału potwierdzającego dokonane przejście oraz natychmiastowe zablokowanie obrotu ramion. Można ustawić nieograniczony czas otwarcia otwarcia po podaniu impulsu lub zadać czas po którym kołowrót zamknie przejście jeśli nie nastąpił ruch ramienia. Istnieje też możliwość utrzymywania stanu odblokowania tak długo jak trwa impuls otwarcia a zablokowania z chwilą jego zaniku (chyba że wcześniej rozpocznie się przejście). Jeśli kołowrót jest objęty systemem SAP obiektu to w momencie zaniku sygnału czuwania ramię składa się do pionu. Po przywróceniu normalnej pracy systemu reset ramion jest automatyczny, bez potrzeby ingerencji ręcznej. Kołowrót we współpracy z dodatkową aplikacją może działać jako ogranicznik liczby osób przebywających na obiekcie. Dostępna jest wtedy także funkcja losowego blokowania przejścia w celu kontroli osobistej, przydatna w niektórych zakładach produkcyjnych. Aplikacja umożliwia także bezpośrednie sterownie kołowrotem oraz jego zdalną i rozszerzoną konfigurację.
W trybie licznika przejść kołowrót umożliwia swobodne przechodzenie w wybranym kierunku lub w obie strony.

 

Wyposażenie dodatkowe

 • uchwyt dla dowolnego czytnika kart montowany do słupa kołowrotu
 • lampy sygnalizacyjne montowane do pokrywy lub słupa kołowrotu
 • diodowy piktogram wmontowany w pokrywę informuje o kierunku otwarcia przejścia, stanie czuwania i zablokowania
 • zewnętrzny sygnalizator akustyczny 12VDC ostrzegający przed próbą nieuprawnionego przejścia
 

Konserwacja

 • urządzenie nie wymaga konserwacji
 • kontrola ogólna wnętrza: raz w roku lub co 500 tys. przejść