24 lata doświadczenia w kontroli dostępu

Jesteśmy producentem elektromechanicznych urządzeń do kontroli dostępu od 1998 roku. Wytwarzamy w oparciu o własne, autorskie rozwiązania kołowroty niskie typu tripod, bramki uchylne i wygrodzenia. Konstrukcje i rozwiązania techniczne naszych wyrobów są chronione prawem patentowym.

Od wielu lat specjalizujemy się w produkcji kołowrotów do warunków zewnętrznych i odpornych na wandalizm. W 2022r wprowadziliśmy modele bramek LK-614 i LK-716 z nowym systemem opadających ramion z funkcją ich automatycznego resetu. Głowice z ramionami i mechanizmy ich składania wykonujemy w całości ze stali nierdzewnej. Te modele zastąpiły dotychczas produkowane LK-414 i LK-516. Jest też dostępna opcjonalna aplikacja LKmonitor dla środowiska Windows umożliwiająca na bieżąco, przez port RS485, rozszerzoną konfigurację, zmianę trybów pracy, sterowanie ruchem, pobieranie raportów i diagnostykę.


Jakość na pierwszym miejscu

Nasze urządzenia objęte są 3-letnią gwarancję, bez obowiązku wykonywania przeglądów, kosztów dojazdów, transportu, wysyłek i innych ukrytych kosztów. Nie wymagamy dostarczania tripodów lub bramek do serwisu.


Oferujemy produkty do pracy w różnych warunkach

Obecnie wszystkie wytwarzane u nas urządzenia są wyposażone w napęd wspomagający przechodzenie, posiadają zunifikowany mechanizm oraz sterowanie i są zaprojektowane pod kątem odporności na warunki klimatyczne, wytrzymałości mechanicznej i długiej, niezawodnej pracy. Sterownik mikroprocesorowy o dużych możliwościach konfiguracyjnych ułatwia współpracę z różnymi systemami kontroli dostępu.

Wszystkie urządzenia już standardowo są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, a kołowroty także z narażeniem na opady.

Obudowy wszystkich urządzeń wykonujemy standardowo ze stali nierdzewnej.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania i będą stanowiły niezawodne elementy systemów kontroli dostępu.


Certyfikaty

Urządzenia naszej konstrukcji zostały przebadane w specjalistycznym laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Ich pozytywny wynik umożliwia nam odpowiedzialne wystawianie deklaracji zgodności z normami zharmonizowanymi dla Dyrektyw technicznych UE – znak CE.

Wejście Polski do UE spowodowało wymóg produkowania zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia, oznakowania znakiem CE i wzięciem przez producenta pełnej odpowiedzialności za prawdziwość składanych oświadczeń. Zakres norm na które wyrób został zbadany wpisujemy do „Deklaracji Zgodności”.