16 lat doświadczenia w kontroli dostępu

Jesteśmy producentem elektromechanicznych urządzeń do kontroli dostępu od 1998 roku. Wytwarzamy w oparciu o własne, autorskie rozwiązania kołowroty niskie typu tripod, bramki uchylne i wygrodzenia. Konstrukcje i rozwiązania techniczne naszych wyrobów są chronione prawem patentowym.

W 2015r wprowadziliśmy nową linię kołowrotów LK-515, LK-516 i LK-715, które zastąpiły dotychczas produkowane modele odpowiednio LK-513, LK-514 i LK-713. Wyposażenie elektromechaniczne pozostało bez zmian. Różnice w stosunku do poprzedników to:

  • pokrywa posiadająca duże płaskie części ułatwiające montaż urządzeń kontroli dostępu, a także możliwość użycia jednego zamiast dwóch piktogramów diodowych.
  • słupy wsporcze o innym profilu, z płaskimi częściami pionowymi.
  • bardziej smukła sylwetka.
  • wykończenie satynowaniem kierunkowym.

Jakość na pierwszym miejscu

Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia wysokiej jakości naszym wyrobom, od projektu poprzez dobór materiałów i metod wytwórczych, na terminowości dostaw i skuteczności serwisu kończąc. Kierujemy się zasadę minimalnych kosztów i maksymalnej prostoty serwisu.

Nasz urządzenia objęte są 3-letnią gwarancję, bez obowiązkowych przeglądów.


Oferujemy produkty do pracy w różnych warunkach

Obecnie wszystkie wytwarzane u nas urządzenia są wyposażone w napęd wspomagający przechodzenie, posiadają zunifikowany mechanizm oraz sterowanie i są zaprojektowane pod kątem odporności na warunki klimatyczne, wytrzymałości mechanicznej i długiej, niezawodnej pracy. Sterownik mikroprocesorowy o dużych możliwościach konfiguracyjnych ułatwia współpracę z różnymi systemami kontroli dostępu.

Wszystkie urządzenia już standardowo są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, a kołowroty także z narażeniem na opady.

Obudowy wszystkich urządzeń wykonujemy standardowo ze stali nierdzewnej.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania i będą stanowiły niezawodne elementy systemów kontroli dostępu.


Certyfikaty

Urządzenia naszej konstrukcji zostały przebadane w specjalistycznym laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Ich pozytywny wynik umożliwia nam odpowiedzialne wystawianie deklaracji zgodności z normami zharmonizowanymi dla Dyrektyw technicznych UE – znak CE.

Wejście Polski do UE spowodowało wymóg produkowania zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia, oznakowania znakiem CE i wzięciem przez producenta pełnej odpowiedzialności za prawdziwość składanych oświadczeń. Zakres norm na które wyrób został zbadany wpisujemy do „Deklaracji Zgodności”.